slider5.jpg
slider2.jpg
slider3.jpg
slider4.jpg
slider1.jpg
slider6.jpg

Usługi

Usługi przeciw-pożarowe

Usługi prze­ci­w­pożarowe i gaśnicze świad­c­zone przez naszą firmę od wielu lat cieszą się wysokim zain­tere­sowaniem oraz bardzo dobrą renomą wśród naszych klien­tów w wielu kra­jach na całym świecie. Naszą dewizą jest skuteczność.

Cer­ty­fikaty i ref­er­encje

Certyfikaty, wyróżienia, nagrody

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszymi:
Cer­ty­fikatami
Ref­er­enc­jami
Nagro­dami i wyróżnieni­ami.

Sprzedaż samolotów i części

 pic04 sprzedaz

Ofer­u­jemy do sprzedaży samoloty i części zami­enne potrzebne do bieżącej obsługi samolotów Antonov An-2 i Dro­mader M-18Pyta­nia prosimy kierować na: 
e-mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
lub tele­fon­icznie: 
17 773 99 00, 17 773 99 1017 773 99 05

CAMO

CAMO

Wielo­let­nie doświad­cze­nie, trady­cja oraz wysoko wyk­wal­i­fikowana załoga, spec­jal­isty­czne wypo– saże­nie oraz wprowadzanie nowych rozwiązań gwaran­tują nam pozy­cję lid­era w tym sek­torze usług. Per­fek­cyjna jakość ofer­owanych przez nas usług agro oraz konkuren­cyjne ceny — to satys­fakcja klien­tów.

Kodeks Ety­czny

ethics aviation services bussines


AIR­BUS DEFENCE & SPACEEADS PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

 


.