Arrow
Arrow
Slider

USŁUGI

Usługi prze­ci­w­pożarowe i gaśnicze świad­c­zone przez naszą firmę od wielu lat cieszą się wysokim zain­tere­sowaniem oraz bardzo dobrą renomą wśród naszych klien­tów w wielu kra­jach na całym świecie. Naszą dewizą jest skuteczność

SZKOLENIA LOTNICZE

Ofer­u­jemy sze­roki wach­larz szkoleń nie tylko na typy samolotów, ale również w zakre­sie uprawnień agro i prze­ci­w­pożarowych. Dys­ponu­jemy wysoko wyk­wal­i­fikowaną kadrą instruk­torów. W naszym ośrodku uprawnienia zdoby­wają piloci nie tylko z Pol­ski ale również z Por­tu­galii, Hisz­panii, Grecji, Włoch, Iranu, Chile, Argen­tyny i innych kra­jów.
Zapraszamy na stronę ATO.

CAMO

Wielo­let­nie doświad­cze­nie, trady­cja oraz wysoko wyk­wal­i­fikowana załoga, spec­jal­isty­czne wyposaże­nie oraz wprowadzanie nowych rozwiązań gwaran­tują nam pozy­cję lid­era w tym sek­torze usług. Per­fek­cyjna jakość ofer­owanych przez nas usług agro oraz konkuren­cyjne ceny — to satys­fakcja klien­tów.

SPRZEDAŻ

Ofer­u­jemy do sprzedaży samoloty oraz części zami­enne potrzebne do bieżącej obsługi samolotów Antonov An-2 i Dro­mader M-18. 
Pyta­nia prosimy kierować na: 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub tele­fon­icznie: 
17 773 99 00, 17 773 99 10, 17 773 99 05

 

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.