Działalność

W cza­sie wielo­let­niej akty­wności dzi­ałal­iśmy w ponad 20 kra­jach na całym świecie w tym między innymi w Por­tu­galii, Hisz­panii, Włoszech, Grecji i Chile.

pic100 rynki dzialalnosci

Doty­chcza­sowy łączny nalot naszej floty samolotów wynosi ponad 1800000 godzin w lotach usłu­gowych.
Obec­nie PZL „Warszawa-Okęcie” S. A. Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu jest właś­ci­cielem Cer­ty­fikatu Typu Nr BB-035/3/2 samolotu An-2.

Główne atuty dla których warto z nami współpra­cować:
- ponad 35 lat trady­cji i doświad­czenia
- ponad 100 samolotów
- pro­fesjon­alna i doświad­c­zona kadra pilotów i mechaników
- elasty­czność przy współpracy z Klien­tem
- konkuren­cyjne ceny.

Gwaran­tu­jemy:
- satys­fakcję Klien­tów
- wysoki stan­dard ofer­owanych usług.

Osiąg­nię­cia firmy:
- nagrody i wyróżnienia
- ref­er­encje.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.