1.4 "Stworzenie prototypu samolotu Orlik 3 ze zintegrowanym systemem awionicznym"

 środa, 01 czerwca 2011

Projekt pt. „Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systemem awionicznym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.PRIORYTET I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Poddziałanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-053/10-00 z 10 czerwca 2011 roku.Przyznana kwota dofinansowania: 9 779 700,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Stworzenie w wyniku prac badawczo-rozwojowych prototypu zasadniczo ulepszonego produktu – samolotu szkoleniowego Orlik III, wyposażonego w zintegrowany system awioniczny i rejestracyjny Synthetic Cockpit, kompatybilny z systemem używanym w samolotach klasy LIFT (Lead In Fighter Trainer – samoloty służące do przygotowania pilotów do szkolenia na samolotach bojowych).

OKRES REALIZACJI:
1 maja 2011 r. – 30 grudnia 2015 r.


1. ZAPYTANIE OFERTOWE - RURY STALOWE Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 29.07.2011r.
1. CZĘŚCI ELEKTRYCZNE + 50 WTD
Kontakt: Liliana Szwed, tel. 00 48 22 577 22 55, fax tel. 00 48 22 577 22 54, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.jemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 16.09.2011r.
2. CZĘŚCI STANDARDOWE + 13 WTD
Kontakt: Piotr Pilasiewicz, tel. 00 48 22 577 22 77, fax tel. 00 48 22 577 22 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.jemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 21.10.2011r
3. OPRACOWANIE NOWYCH SEKTORÓW CIERNYCH:
Kontakt: Marek Chilimończyk, tel. 00 48 22 577 22 53, fax tel. 00 48 22 577 22 54, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.jemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 30.06.2011r
4. ZAPYTANIE OFERTOWE NA AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ I:
Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 31.10.2011r
5. ZAPYTANIE OFERTOWE - CZĘŚCI AWIONIKI LOTNICZEJ /BID INQUIRE - AVIONIC SECTION/ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż na wniosek kilku oferentów, okres składania ofert na agregaty został przedłużony do dnia  18.01.2012 r. Brak odpowiedzi lub brak zamówienia ze strony EADS PZL do dnia  31.01.2012 będzie równoznaczne z odrzuceniem Państwa oferty. Mamy nadzieję, iż prolongowany termin pozwoli na przygotowanie i złożenie ofert wszystkim zainteresowanym podmiotom.Informujemy, iż pozostałe warunki postępowania nie uległy zmianie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sirs,
Please be advised that at the request of several bidders for tenders for the units has been extended until 01/18/2012 The lack of response or lack of orders from EADS PZL until 01.31.2012 will be tantamount to rejection of your offer. We hope that the prolonged period will allow for the preparation and submission of tenders to all interested parties.Please be advised that the remaining conditions of the procedure have not changed.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że okres przyjmowania ofert na komputer misji oraz monitory wielofunkcyjne zakończył się w dniu 31.01.2012r
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please be advised that the period for receipt of tenders for the mission computer and multifunction monitors ended on 31.01.2012r
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż na wniosek kilku oferentów, ponownie przedłużony został okres składania ofert na agregaty  do dnia  11.05.2012 r. Brak odpowiedzi lub brak zamówienia ze strony EADS PZL do dnia  25.05.2012 będzie równoznaczne z odrzuceniem Państwa oferty. Mamy nadzieję, iż prolongowany termin pozwoli na przygotowanie i złożenie ofert wszystkim zainteresowanym podmiotom.Informujemy, iż pozostałe warunki postępowania nie uległy zmianie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sirs,
Please be advised that at again the request of several bidders for tenders for the units has been extended until 11.05.2012 The lack of response or lack of orders from EADS PZL until 25.05.2012 will be tantamount to rejection of your offer. We hope that the prolonged period will allow for the preparation and submission of tenders to all interested parties.Please be advised that the remaining conditions of the procedure have not changed.


6. ZAPYTANIE OFERTOWE NA SILNIK LOTNICZY PT6A-25C: Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 31.10.2011r
7. ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ II

 8. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE DETALI KOMPOZYTOWYCH DLA SAMOLOTU ORLIK

Kontakt: Łukasz Kupczyk: tel. +48 22 577 22 29; fax +48 22 577 22 54; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.jemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 30.11.2011r
9. ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ III Informujemy, iż okres składania ofert na agregat N-210957 REGUL. NADOBROTOW  został przedłużony do dnia  15.05.2012 r. Brak odpowiedzi lub brak zamówienia ze strony EADS PZL do dnia  31.05.2012 będzie równoznaczne z odrzuceniem Państwa oferty. Mamy nadzieję, iż prolongowany termin pozwoli na przygotowanie i złożenie ofert wszystkim zainteresowanym podmiotom. Agregat N-210957 dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ III 
10. ZAPYTANIE OFERTOWE - CZĘŚCI STANDARDOWE II
11. ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ IV Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 15.12.2011r
12. ZAPYTANIE OFERTOWE - SPRZĘT INFORMATYCZNY Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 15.02.2012r

13. ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE CZ. V
14. ZAPYTANIE OFERTOWE - CZĘŚCI ELEKTRYCZNE Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 1.06.2012r
 15. ZAPYTANIE OFERTOWE - AGREGATY LOTNICZE - CZĘŚĆ VI Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 16.11.2012 
16. ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE DETALI KOMPOZYTOWYCH DLA SAMOLOTU ORLIK (OSŁONY TABLICY PRZYRZĄDÓW) Kontakt: Łukasz Kupczyk: tel. +48 22 577 22 29; fax +48 22 577 22 54; e-mail: lukasz.kupczyk@pzl.,eads.net 
Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 18.01.2013r. 
17. ZAPYTANIE OFERTOWE – CZEŚCI STANDARDOWE III 

zapytanie ofertowe - do pobrania (doc)
dokumentacja techniczna - do pobrania (zip/pdf)
warunki techniczne dostaw - do pobrania (pdf)
klauzule jakościowe - do pobrania (pdf)

Kontakt: Łukasz Kupczyk: tel. +48 22 577 22 29; fax +48 22 577 22 54; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informujemy, że okres przyjmowania ofert zakończył się w dniu 18.01.2013r.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.