2.1 "Silnik do UAV"

 czwartek, 19 maja 2016

Drogi Dostawco,

W związku z realizacją projektu „Utworzenie Centrum B+R w dziedzinie badań nad systemami bezzałogowych statków powietrznych oraz w zakresie pracy personelu obsługi lotnictwa bezzałogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego chcielibyśmy prosić Państwa o przedstawienie propozycji cenowej dla silników do UAV wraz z wyposażeniem dodatkowym, musimy zakupić dwie sztuki. Wszystkie wymagania techniczne zamieszczone są w dokumencie "Power Plant Kit RFI 12052016 ver5 polski.docx"

Oferta powinna zawierać:

- Ceny,
- Warunki płatności,
- Potwierdzenie dostawy,
- Termin dostawy,
- Minimalne zamówienie
- Czas oczekiwania
- Termin ważności oferty

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną w firmie do reprezentowania dostawcy w przetargu.
Propozycja cenowa musi być złożona w formie: e-mail, faks lub przesłać pocztą.
Propozycje cenową należy składać do dnia 26/05/2016

Czynniki wpływające na decyzję o zakupie:

- Cena 70%
- Czas oczekiwania 30%
 

Proszę o zapoznanie się z klauzulami jakościowymi:

KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL - stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych
Proszę o KONSOLIDOWANIE DOSTAW.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami bez wahania.

Żaneta Sadlińska
phone: +48 22 5772 257
mobile: +48 693 480 027
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------

Dear Supplier,

In connection with the execution of the Project entitled „Creation of R&D centre for UAVs and unmanned aviation personnel within activity 2.1. Investment support in R&D infrastructure of enterprises” in Smart Growth Operational Programme co-funded by the European Regionale, we would like to ask you to submit quotations for engines with additional equipment, we will need to buy two pieces . All technical requirements you will find in document “Power Plant Kit RFI 12052016 ver3.docx

 Offer should include:

- prices,
- payment conditions,
- delivery confirmation,
- delivery term,
- minimum quantity order
- lead time
- offer expiry date

OFFER MUST BE SIGNED BY AN AUTHORIZED PERSON IN YOUR COMPANY TO TENDER.
OFFER PRICE MUST BE SUBMITTED IN THE FORM: E-MAIL, FAX OR SENT BY POST.
OFFER PRICE SHOULD BE SUBMITTED UNTIL 26.05.2016.

Factors influencing the decision to buy

- Price 70%
- Lead time 30%

Please refer to the quality clauses:

EADS PZL QUALITY CLAUSES - applied at purchases of production materials and services
Please CONSOLIDATE SHIPMENTS

If you have any questions please contact us without any hesitation.

Żaneta Sadlińska
phone: +48 22 5772 257
mobile: +48 693 480 027
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

  Poprawiony (czwartek, 19 maja 2016)

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.