8.1.1 - Aktualności

2011-04-01
Dokonaliśmy wyboru dostawcy paliwa lotniczego. Do pobrania protokuł (pdf).
 
2011-03-18
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę paliwa lotniczego AVGAS 100 LL. - do pobrania (pdf)
 
2011-02-07
Na prośbę uczestników projektu zaktualizowano Harmonogram szkolenia teoretycznego do CPL(A). Zmianie uległy terminy kilku ostatnich zajęć , tak aby całe szkolenie zakończyło się w lutym 2011 roku.
 • Harmonogram - do pobrania (doc) 
2011-03-02
W dniu 27.02.2011 roku odbyły się ostatnie zajęcia teoretyczne w zakresie szkolenia do CPL(A). Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu tego etapu. Otrzymanie zaświadczenia, umożliwi uczestnikom podjęcie kroków związanych ze złożeniem  dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
 
2010-10-01
W dniu 02.10.2010 roku uczestnicy projektu rozpoczną szkolenie teoretyczne w ramach kursu CPL(A). Szkolenie obejmuje łącznie 220 godzin zajęć w systemie weekendowym. Zakończenie szkolenia przewidziano na dzień 05.03.2011 roku.
Harmonogram – szkolenie teoretyczne CPL(A) - do pobrania (pdf)
 
2010-09-30
Wszyscy uczestnicy projektu po zdaniu egzaminów teoretycznych oraz praktycznych uzyskali licencję pilota samolotowego turystycznego.
 
2010-08-31
W sierpniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu szkolenia w ramach kursu przygotowującego do CPL(A) – szkolenie praktyczne. Każdy z 12 uczestników projektu powinien do końca 2010 roku  wykonać 67 godzin lotów na samolotach C-152. Program jest realizowany zależnie od warunków atmosferycznych jak również od możliwości uczestników szkolenia.
 
2010-08-09
W dniach 07-08.08.2010 roku odbyło się szkolenie teoretyczne w ramach kursu przygotowującego do CPL(A).
 • Harmonogram szkolenia – Kurs przygotowujący do CPL(A) - do pobrania (pdf) 
2010-07-30
 • Protokół z wyboru dostawcy paliwa - do pobrania (doc) 
2010-07-22
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę paliwa lotniczego AVGAS 100 LL.
 • Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)
 • Kryteria wyboru - do pobrania (pdf)
2010-07-20
W dniach 07-08.08.2010r.  odbędzie się szkolenie teoretyczne rozpoczynające kolejny etap realizacji projektu – Kurs przygotowujący do CPL(A).
Uczestnicy szkolenia (12 osób) uzyskają wiedzę teoretyczną dotyczącą technik pilotażu w zakresie  lotów grupowych, wg przyrządów , przeloty VFR w różnych warunkach atmosferycznych.

Szkolenie obejmuje również tematykę :

 • budowa nalotu niezbędnego do przystąpienia do kursu CPL(A). - do pobrania (pdf)
2010-06-02
 • Protokół z wyboru dostawcy paliwa lotniczego - do pobrania (doc)
2010-05-26
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę paliwa lotniczego AVGAS 100 LL.
 • Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)
 • Kryteria wyboru - do pobrania (pdf) 
2010-04-20
Dnia 18.04.2010r. , zgodnie z założeniami, 12 uczestników projektu zakończyło szkolenie teoretyczne do licencji PPL(A). W dniu 19.04.2010r. rozpoczęto realizację drugiego etapu szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego – szkolenie praktyczne , które obejmuje łącznie 576 godzin lotów na samolotach CESSNA . Realizację  szkolenia  praktycznego przewidziano do końca czerwca 2010r.
 
2010-03-22
 • Protokół z wyboru dostawcy paliwa lotniczego - do pobrania (doc)
2010-03-12
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę paliwa lotniczego AVGAS 100 LL.
 • Zapytanie ofertowe – do pobrania (pdf)
 • Kryteria wyboru- do pobrania (pdf) 
2010-03-09
Dnia 2010.03.05r.  uczestnicy  projektu rozpoczęli szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego obejmujące 82 godziny zajęć . Zakończenie szkolenia przewidziano  na dzień 18.04.2010r.
 • Harmonogram szkolenia teoretycznego do PPL(A) – do pobrania (doc) 
2010-03-08
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w terminie 29.01.-12.02.2010r. chęć udziału w projekcie zgłosiło w sumie 60 osób , w tym 49 osób z poprzedniej  rekrutacji i 11 nowych.
Zgłoszenie uczestnictwa wiązało się z wypełnieniem „formularza zgłoszeniowego”, „oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie” oraz „zakresu danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych z POKL” (wzór formularzy w załączeniu) oraz złożeniem  niezbędnych załączników takich jak:
 1. Kserokopia dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. Kopia badań lotniczo-lekarskich
 5. Dokumentacja lotnicza ( kopia licencji ; w przypadku III klasy wyszkolenia - zaświadczenie z ośrodka szkolenia + kopia książki pilota)
 6. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych
 7. Oświadczenie o wysokości dochodów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego)
 8. Podpisany na każdej stronie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Drugi etap rekrutacji to  rozmowy z 3-osobową Komisją Rekrutacyjną . Odbywały się one w dniach od 18 – 22.02.2010r. - rozmowy przeprowadzono z 60 kandydatami . Rezultatem przeprowadzonych rozmów było sporządzenie listy podstawowej (12 osób) oraz listy rezerwowej (10 osób) .

LISTA PODSTAWOWA
uczestników projektu „Nowe kadry dla Doliny Lotniczej”
1.    Wniosek nr  :  21 / 2010 / NKDDL/ II
2.    Wniosek nr  :  17 / 2010 / NKDDL/ II
3.    Wniosek nr  :  45 / 2010 / NKDDL/ II
4.    Wniosek nr  :  46 / 2010 / NKDDL/ II
5.    Wniosek nr  :  10 / 2010 / NKDDL/ II
6.    Wniosek nr  :  40 / 2010 / NKDDL/ II
7.    Wniosek nr  :  24 / 2010 / NKDDL/ II
8.    Wniosek nr  :  60 / 2010 / NKDDL/ II
9.    Wniosek nr  :  20 / 2010 / NKDDL/ II
10.    Wniosek nr  :  26 / 2010 / NKDDL/ II
11.    Wniosek nr  :  49 / 2010 / NKDDL/ II
12.    Wniosek nr  :  18 / 2010 / NKDDL/ II 

LISTA  REZERWOWA
uczestników projektu „Nowe kadry dla Doliny Lotniczej”
1.    Wniosek nr  :  16 / 2010 / NKDDL/ II
2.    Wniosek nr  :  47 / 2010 / NKDDL/ II
3.    Wniosek nr  :  06 / 2010 / NKDDL/ II
4.    Wniosek nr  :  58 / 2010 / NKDDL/ II
5.    Wniosek nr  :  36 / 2010 / NKDDL/ II
6.    Wniosek nr  :  02 / 2010 / NKDDL/ II
7.    Wniosek nr  :  38 / 2010 / NKDDL/ II
8.    Wniosek nr  :  43 / 2010 / NKDDL/ II
9.    Wniosek nr  :  14 / 2010 / NKDDL/ II
10.    Wniosek nr  :  23 / 2010 / NKDDL/ II
 
Do projektu zostało ostatecznie zakwalifikowanych 12 osób.
Została utworzona jedna grupa szkoleniowa.
Zgodnie z regulaminem 12 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpisało  Umowę o uczestnictwo w projekcie w dniu 01.03.2010r. Deklaracja uczestnictwa w projekcie została podpisana przez 12 uczestników w dniu 05.03.2010r. podczas pierwszych zajęć teoretycznych.
 
2010-01-25 - PONOWNA REKRUTACJA
EADS PZL „Warszawa – Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu ogłasza nabór na szkolenie do licencji pilota samolotowego zawodowego składające się z trzech etapów:
 • Kurs PPL(A) – licencja  pilota samolotowego turystycznego
 • Kurs przygotowujący do CPL(A)
 • Kurs CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego

Rekrutację zaplanowano w terminie 29.01.-12.02.2010r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:
 • Regulamin rekrutacji
 • Formularz rekrutacyjny
 • Zakres danych uczestników
 • Oświadczenie o dochodach
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Oświadczenie kandydata 
2010-01-22
Informacja o anulacji procesu rekrutacyjnego  w okresie 04-18.01.2010r. i przeprowadzeniu  ponownej rekrutacji do projektu.
 • Pismo do kandydatów - do pobrania (pdf) 
2009-12-21
Protokół z wyboru Instytucji przeprowadzającej monitoring i ewaluację projektu.
 • Protokół do pobrania (doc) 
2009-12-11
EADS PZL „Warszawa – Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu ogłasza nabór na szkolenie do licencji pilota samolotowego zawodowego składające się z trzech etapów:
 • Kurs PPL(A) – licencja  pilota samolotowego turystycznego
 • Kurs przygotowujący do CPL(A)
 • Kurs CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego

Rekrutację zaplanowano w terminie 04-18.01.2010r.

 • Plakat (nr6) 
2009-12-04
EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizowanego projektu.
 • Zapytanie ofertowe do pobrania (doc)
 • Kryteria wyboru do pobrania (doc)

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.