8.1.1 "Nowe kadry dla Doliny Lotniczej"

Projekt pt. „Nowe kadry dla Doliny Lotniczej”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Firma EADS PZL „Warszawa – Okęcie” S.A. działająca przez Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu od 1 grudnia 2009 roku rozpoczęła realizację projektu pt. „Nowe kadry dla Doliny Lotniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu  VIII. Regionalne kadry gospodarki , Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CEL PROJEKTU
Projekt jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie – jego celem bowiem jest zmniejszenie deficytu wykwalifikowanych kadr lotniczych Podkarpacia do końca 2011 roku o 12 pilotów z uprawnieniami zawodowymi.

Projekt obejmuje szkolenia lotnicze , którą zostaną zrealizowane w trzech etapach:

  1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)
  2. Kurs przygotowujący do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A) obejmujący szkolenie teoretyczne i praktyczne
  3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A)

BENEFICJENCI PROJEKTU
Grupę docelową w projekcie stanowią  osoby dorosłe pracujące i zamieszkałe w województwie podkarpackim , posiadające praktykę lotniczą , nie prowadzące działalności gospodarczej.
W trakcie rekrutacji zachowana będzie polityka równych szans z preferencjami dla kobiet oraz osób o niskich dochodach.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01 grudzień 2009r.  -  30 listopad 2011r.

 

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.