8.1.1 Zawód Twoich marzeń

Projekt pt. „Zawód Twoich marzeń”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

Projekt, o łącznej wartości 1 509 001,76 zł, jest realizowany na podstawie umowy z dnia 06.10.2009 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie deficytu wykwalifikowanych kadr lotniczych Podkarpacia do końca 2011 r. poprzez przygotowanie 12 pilotów z uprawnieniami zawodowymi (uzyskanie licencji CPL(A)). Projekt kładzie również duży nacisk na wyrównanie szans kobiet w dostępie do zawodu pilota.

Projekt jest skierowany do osób z minimum średnim wykształceniem, pracujących i zamieszkałych w  województwie podkarpackim (wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą). Kandydaci muszą legitymować się licencją PPL(A) oraz 40 godzinnym nalotem dowódczym  w tym max. 30 h na szybowcach. Kolejnym wymogiem jest posiadanie badań lotniczo-lekarskich I klasy. Z uwagi na wspomniany program wyrównywania szans, kobiety spełniające wymienione kryteria mają preferencje przy rekrutacji. Preferencje dotyczą także osób o średnim miesięcznym dochodzie za ostanie 3 lata (2006,2007,2008) nie przekraczającym 3400 zł brutto. W wyniku rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, której członkiem będzie niezależny Egzaminator Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zostanie wyłoniona 12-osobowa grupa uczestników. Uczestnicy zobowiązani są, w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu projektu, do podjęcia pracy w branży lotniczej w województwie podkarpackim.

Projekt obejmuje trzy etapy szkoleń realizowanych w terminie od kwietnia 2010 r. do  października 2011 r. Każdy uczestnik szkolenia wylata ok. 146 godzin. W tych godzinach zawiera się uzyskanie nalotu niezbędnego  do rozpoczęcia szkolenia do licencji zawodowej, szkolenie na typ An-2 oraz szkolenie do uzyskania licencji CPL(A). Zajęcia będą się odbywać poza godzinami pracy uczestników: teoretyczne w systemie weekendowym, praktyczne wedle możliwości uczestników i warunków meteo. Uczestnicy ponoszą jedynie 10% faktycznych kosztów organizacji szkolenia. Podręczniki i pomoce oraz opłaty za egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego również objęte są dofinansowaniem. Uczestnicy projektu zobowiążą się ukończyć szkolenia oraz przystąpić do egzaminów państwowych (LKE), pod rygorem  zwrotu kosztów szkolenia.

 Poprawiony (wtorek, 03 sierpnia 2010)

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.