Usługi agrolotnicze

PZL „Warszawa Okę­cie” S.A. Wydział Usług Lot­niczych ofer­uje sze­roki wach­larz usług agrolot­niczych w zakre­sie ochrony lasów i upraw w tym:

 • opryski śred­nio i grubo kro­pliste,

 

   Szerokość robocza WW 25%     24 do 30 m (79 do 100 ft)
  WW 45%     to 40 m (131 ft)
   Max szerokość robocza       up to 75 m (246 ft)
   Zakres dawek       9.0 to 110 l/ha (1 do 12 gal/acre)

 

 • opy­lanie, mgław­ie­nie (atom­iz­ery AU-5000),

 

   Szerokość robocza WW 25%     24 do 34 m (79 do 112 ft)
  WW 30%     
  WW 45%  
   Max szerokość robocza       up to 70 m (230 ft)
   Zakres dawek       0.6 to 16 l/ha (0.06 do 1.71 gal/acre)

 

 • nawożenie chemikaliami sypkimi,
   Zakresy wydatków sekun­dowych    5–50 kg/s (11−110 lbs/s)
   Sze­rokość robocza    20-40m (70−140 ft)
   Śred­nia sze­rokość robocza    30m (100 ft)
   Śred­nia dawka na hek­tar w zależności od rodzaju środka chemicznego    50–500 kg/ha (45-446lbs/ha)

 

 • wysiew nasion traw, zbóż itp., 


Urządzenia stosowane do zabiegów agro:

 • aparatura ciec­zowa śred­nio i grubo kro­plista
 • atom­iz­ery Au 5000
 • kosz wysy­powy do chemikaliów syp­kich

Do zabiegów agro wyko­rzys­tu­jemy samoloty Antonov AN-2, Dro­mader M18B.

Zgod­nie z najnowszymi ten­denc­jami oraz wciąż ros­ną­cymi wyma­gani­ami naszych klien­tów wzbo­ga­cil­iśmy ofertę o wyposaże­nie samolotów w GPSy Agro Trim Flight 3 umożli­wia­jące pre­cyzyjne pokrycie opryski­wanych lub nawożonych powierzchni.


Zalety wyko­rzys­ta­nia samolotów do zabiegów AGRO:

 • - szyb­szy i dokład­niejszy rozkład środ­ków chemicznych
 • duży zakres sze­rokości roboczych
 • pod­niesie­nie jakości usług poprzez zas­tosowanie GPS Agro
 • wyko­nanie zabiegu we właś­ci­wych ter­minie agrotech­nicznym
 • redukcja zaan­gażowanego per­son­elu
 • redukcja kosztów aplikacji chemikaliów.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.