Odko­marzanie metodą lot­niczą

Metoda lot­nicza, którą ofer­u­jemy pozwala na odko­marzanie dużej powierzchni w krótkim cza­sie. Stosowane przez nas preparaty owadobójczey dopuszc­zone przez Min­is­tra Zdrowia do obrotu w Polsce oraz posi­adają pozy­ty­wną opinię WHO. Są całkowicie bez­pieczne dla ludzi i zwierząt.

Nasze doświad­cze­nie to 37 000 ha odko­mar­zonej powierzchni, potwierd­zone ref­er­enc­jami Urzędów Miast, Gmin oraz indy­wid­u­al­nych zlece­nio­daw­ców.

Cena kalku­lowana jest indy­wid­u­al­nie w zależności od wielkości i odległości od Mielca docelowego pola zabiegowego.

W sprawie wyceny oraz dodatkowych infor­ma­cji zapraszamy do kierowa­nia zapy­tań mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tele­fon­icznie: 17 773 99 00, 17 773 99 05, 17 773 99 10.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.