Usługi patrolowania obszarów leśnych

Obec­nie prężnie rozwi­ja­ją­cym się sek­torem usług jest patrolowanie, mon­i­tor­ing kom­plek­sów leśnych, dróg, ruro­ciągów itp. ZUA ofer­uje klien­tom samoloty PZL-104 Wilga, które z uwagi na sto­sunkowo niskie koszty eksploat­acji są atrak­cyjne do świad­czenia tego typu usług.

Do celów patrolowa­nia kom­plek­sów leśnych nieza­stą­pi­ony jest również samolot M18B Dro­mader, który równocześnie jest przy­go­towany do naty­ch­mi­as­towej akcji gaśniczej, mając na pokładzie urządzenia do zrzutu „bomby wod­nej” lub wyko­na­nia zrzutów izo­la­cyjnych.

Na życze­nie Klienta przewidu­jemy zamon­towanie na pokładzie samolotu spec­jal­isty­cznego sprzętu umożli­wia­jącego per­fek­cyjny mon­i­tor­ing gazo­ciągów, ropociągów itp.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.